Engelli Birim Koordinatörlüğü olarak Üniversitemizde farkındalığın artırılması ve "Engelsiz Üniversite" kapsamında çalışmalar yapmak üzere aşağıda isimleri belirtilen akademik ve idari personellerden Erişilebilirlik Komisyonunun oluşturulmasına karar verilmiştir.

Erişilebilirlik Komisyonu

Başkan : Dr. Öğr. Üyesi Şule GÜÇYETER (Engelli Birim Koordinatörü)

Üye : Gülay SELÇUK ÇELİK (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı)

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Veli ÇAPALI (Bilgi İşlem Daire Başkanı)

Üye : Ali Ulvi ÖRMECİ (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı)

Üye : Meltem MENİZ SOMUNCU (Çevre Mühendisi)

Üye : Derya YILDIZ (İnşaat Teknisyeni)

Üye : Arş. Gör. Ahmet GÖNCÜ (Eğitim Fakültesi Dekanlığı)

Üye : Arş. Gör. Muhammet Sait BARAN (Eğitim Fakültesi Dekanlığı)

Üye : Arş. Gör. Gülcihan YAZÇAYIR (Eğitim Fakültesi Dekanlığı)

Üye : Murat SAĞLAM (Bilgisayar İşletmeni)


08 Şubat 2019