Uşak Üniversitesi Engelli Birim Koordinatörlüğü

Engelli Birim Koordinatörlüğü olarak Üniversitemizde farkındalığın artırılması ve "Engelsiz Üniversite" kapsamında çalışmalar yapmak üzere aşağıda isimleri belirtilen akademik ve idari personellerden Erişilebilirlik Komisyonunun oluşturulmasına karar verilmiştir.

Erişilebilirlik Komisyonu

Başkan : Dr. Öğr. Üyesi Şule GÜÇYETER (Engelli Birim Koordinatörü)

Üye : Gülay SELÇUK ÇELİK (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı)

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Veli ÇAPALI (Bilgi İşlem Daire Başkanı)

Üye : Ali Ulvi ÖRMECİ (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı)

Üye : Meltem MENİZ SOMUNCU (Çevre Mühendisi)

Üye : Derya YILDIZ (İnşaat Teknisyeni)

Üye : Arş. Gör. Ahmet GÖNCÜ (Eğitim Fakültesi Dekanlığı)

Üye : Arş. Gör. Muhammet Sait BARAN (Eğitim Fakültesi Dekanlığı)

Üye : Arş. Gör. Gülcihan YAZÇAYIR (Eğitim Fakültesi Dekanlığı)

Üye : Murat SAĞLAM (Bilgisayar İşletmeni)


08 Şubat 2019