Değerli Öğretim Elemanları,

§ Hiçbir engel grubundaki öğrenci için ayrımcılık yapılmaması gerekmektedir. Özel gereksinimli (engelli) öğrencilere karşı duygusal yaklaşım, sınavlarda ayrıcalıklı davranma, bazı akademik çalışmalardan ya da derslerden muaf tutulma pozitif ayrımcılık kapsamındadır. Pozitif ayrımcılık da yapılmaması gereken bir tutumdur. Önemli olan öğrenciye öğretim elemanının sunduğu hizmetleri ve imkânları eşitlemek ve özel gereksinimli (engelli) öğrencimizle diğer öğrencilerimizi eşit şartlarda öğretime katmaktır.

§ Fakültenize yeni başlayan özel gereksinimli (engelli) öğrencilerimize okulu ve okulda bulunan olanakları tanıtmak amacı ile oryantasyon (uyum) çalışmaları düzenlenebilir. Bu çalışmada okulun fiziksel durumu ve olanakları, bulunduğu yakın çevre, eğitim programı, ders dışı etkinlikler, okul kuralları hakkında bilgilere yer verilebilir.

§ Fiziksel engelli öğrencilerimiz için derslerin giriş katlarındaki dersliklerde işlenmesine özen gösterilmelidir.

§ Özellikle işitme engelli öğrencilere ders notları derslerden önce verilmelidir.

§ Görme engelliler için ise ders notları CD halinde verilmesi tercih edilebilir.

§ Öğretim elemanları engelli öğrencilerin ses kayıt cihazı kullanmalarına izin verebilmelidir.

§ Görme engeli olan öğrenciler sınıftaki ön sıralara oturtulmalıdır. Derslerde varsa grafik içerik kabartma biçiminde önceden öğrenciye dağıtılmak suretiyle işlenmeli. Mümkün oldukça somut örnekler ile ders anlatılmalıdır.

§ Görme engelli öğrenciler arasında Braille yazısını kullanan öğrenciler varsa ders yavaş anlatılmalıdır.

§ Derslerini slayt yardımı ile sunan öğretim elemanları sınıflarında az gören öğrenciler bulunduğunda, slaytları büyük punto ile yazılmış olmalı, yazı ile zemin zıt renkte olmalı, el yazısı kullanılmamalıdır.

§ Sınıfta işitme engelli öğrencisi olan öğretim elemanları yüzü öğrencilere dönük bir şekilde konuşmalıdır. Tahtaya konu ile ilgili bir şey yazarken, yüzü öğrencilere dönük olmayacağından tahtaya yazdıklarının dışında bir şey anlatmamalıdır öğrenci, öğretim elemanının anlattığı şeyleri not tutmak istediğinde bakışlarını öğretim elemanının dudağından çıkarak, deftere yönelecektir. Bakışlarını tekrar öğretim elemanının dudak hareketlerine çektiğinde ise birkaç cümleyi kaçıracaktır. Bundan dolayı öğretim elemanı dersi daha yavaş anlatmalıdır, öğrenci ön sıralardan birine oturtulmalıdır, öğretim elemanları o gün işleyecekleri ders notlarını ders başlamadan, öğrencilere vermelidir.

§ Staj yapan özel gereksinimli (engelli) öğrencimizin staj öğretim elemanına öğrenci hakkında bilgi verilmelidir

§ Sınav süresi, engellinin özelliği dikkate alınarak gerektiğinde uzatılmalıdır. Sınav süresinin toplam yarısı kadar sınav süresine eklenebilir.

§ Görme ve işitme engelli öğrenciler için öğretim elemanları sınavlarını bilgisayar yardımı ile yapabilir.

§ Gerektiği durumlarda sınavda araştırma görevlilerinden okuyucu görevlendirilebilir. Ancak görevlendirilen bu kişilerin duygusal davranmamalarına özen gösterilmelidir. Okuyucu, öğrencinin değil dersin sorumlu öğretim elemanının belirlediği biri olmalıdır.

§ Sınav değerlendirilmesinde pozitif ayrımcılık yapılmamalıdır.

§ Ders saati, sınav yeri gibi değişikliklerden engelli öğrencilerin haberdar edilmesi gerekmektedir. Öğrenciye iletilmesi istenen bilgi cep telefonlarına ya da e-posta adreslerine mesaj olarak atılmalıdır.

§ Görme engelliler için ders anlatımı sırasında zamir kelimelerinin kullanılmaması(bu, şurada, görüldüğü gibi vb)

§ Özel gereksinimli (engelli) öğrencilerin akademik, sosyal ve psikolojik sorunlarına yardımcı  olabilmek için Engelsiz Birim Koordinatörlüğü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Psikolojik  Danışma ve Rehberlik Birimi ile Sosyal Hizmet Birimi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile irtibata  geçilmelidir.


Oluşturma: 15 Ocak 2018