Değerli Öğretim Elemanları,

Özel gereksinimli özel gereksinimli öğrencilerimiz için erişilebilir bir eğitim öğretim sunmada sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz.

Üniversitemizde Engelsiz Birim Koordinatörlüğü her fakülte/MYO/YO da bulunan özel gereksinimli öğrenci danışmanlarımızla öğrencilerimizin erişilebilir eğitim hizmetlerinden yararlanmasına katkı sağlamaktadır.

Sizler de aşağıdaki önerileri dikkate alarak erişilebilir bir eğitime destek olabilirsiniz.

 

*Ders izlencelerinizde “Herhangi bir özel gereksiniminiz varsa benimle ya da okulunuzdaki özel gereksinimli öğrenci danışmanınızla iletişime geçiniz”    ifadesini ekleyebilirsiniz.

*Fakülteniz/MYO/YO’lardaki özel gereksinimli öğrenci danışmanlarından yönlendirilen akademik uyarlama formlarındaki önerileri dikkate alarak ders ve sınavlarda özel gereksinimli öğrenciler için düzenlemeler yapabilirsiniz.

*Öğrenciler için önerilen akademik ve sınav uyarlamalarına ilişkin sorularınız için biriminizdeki özel gereksinimli öğrenci danışmanlarımızla, çözemezseniz koordinatörlükle iletişime geçebilirsiniz.

 

 


Oluşturma: 15 Ocak 2018