Değerli Uşak  Üniversitesi öğrencileri,

Engelli bireylere acımak ya da dışlamak yerine daha farklı ve yapıcı bir tutum geliştirilebiliriz. Öncellikle engelli bireyleri anlamak gerekir. Anlamak için de onlar hakkında bir şeyler öğrenmek...

Özür: Bedenin bir bölümünün ya da organının işlevini yeterince yerine getirememe durumudur.

Özüre bağlı olarak kişi, çoğu kişinin duyduğu gibi duyamayabilir, göremeyebilir, öğrenemeyebilir ya da yürüyemeyebilir. Bu sınırlılıklar, bireyin toplumsal yaşamını sınırladığı zaman birey yalnızca özürlü olmakla kalmaz aynı zamanda engellide olur. Engel özürlü bireyin toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirmede karşılaştığı sınırlılıklardır.

Özel Eğitim: Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, özel olarak geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime özel eğitim denir.

Amacı: Türk milli eğitiminin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, Özel eğitim gerektiren bireylerin toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir yurttaş olarak yetişmelerini sağlamaktır. Ayrıca temel yaşam becerilerini geliştirebilmek, İş meslek alanlarını öğreterek hayata hazırlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Peki, biz neler yapmalıyız ?

Engelli bireylere iyi bir yaşam sunmak ahlaki bir sorumluluktan öte zorunlu bir görevdir. Herkes gücü ve olanakları ölçüsünde engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı bir şeyler yapmalıdır. Her şeyden önce, yanlış tutumlarla zarar gören duygu dünyaları onarılmalıdır. Engellilere acımak insani bir durumdur; fakat bu acıma hissini onlara yansıtmamak ve belli etmemek gerekir

Bazı insanlar bir engelli gördüğünde, dönüp bakar. Bu durum, engelli birey için çok üzücü bir durumdur. Eğer engelleriyle ilgilenilirse, dikkatlerini sürekli engel durumuna vermelerine ve böylece yaşam güçlerini tüketmelerine sebep olunabilir. Engel durumlarıyla veya yetersizlikleriyle ilgilenmek yerine başarabilecekleri konulara odaklanılırsa, onlar da kendilerini toplumun vazgeçilmez bir parçası olduklarını görecek ve sosyal hayata daha aktif olarak katılacaklardır.

Uşak Üniversitesi, Engelsiz Birim Koordinatörlüğü olarak özel gereksinimli (engelli) öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama daha iyisi her zaman olabilir. Bunun için desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Üniversite içerisinde;

§  Görme engelli arkadaşlarınız için gönüllü okuyucu grupları oluşturabilirsiniz.

§  Özel gereksinimli (engelli) arkadaşınız bir işi yaptığı sırada ona fiziksel olarak değil sözel olarak yardımcı olun. Bu özel gereksinimli (engelli) arkadaşınızın daha fazla bağımsız olmasını sağlar.

§  İşitme ya da görme problemlerinden dolayı derste yeterli not tutamayan arkadaşlarınız ile notlarını paylaşabilirsiniz.

§  Arkadaşınızın anlamakta sıkıntı çektiği derslerde ona yardımcı olabilirsiniz(grafik, şekil…)

§  Merdiven inip çıkarken zorlanan bedensel engelli arkadaşlarınıza yardımcı olabilirsiniz.

§  Yemekhanede yemek yemek için sıraya girmiş özel gereksinimli (engelli) arkadaşımız için görevli personele haber verebilirsiniz.(personel tabldotunu taşıyamayan engelli öğrenciye yardımcı olacaktır.)

§  Bu maddelerin uzayıp gitmesi sizin göstereceğiniz hassasiyete bağlı olduğunu unutmayalım. Hiç bir engelli ayrıcalık beklemiyor. Ama her engelli fark edilmeyi ve yaşamlarını kolaylaştırmayı hak ediyor.


Oluşturma: 15 Ocak 2018