Engelsiz Birim Koordinatörlüğü, Uşak Üniversitesi’nde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerimize engelsiz bir üniversite deneyimi sunmak için görev yapmaktadır.

Engelsiz Birim Koordinatörlüğü, özel gereksinimli öğrencilerimize eğitimde, sosyo-kültürel alanlarda ve mekânda erişilebilirlik sağlamak için ilgili diğer birimlerle işbirliği yaparak destekler sunmaktadır.

Mekanda erişimle ilgili faaliyetler ve çalışmalar Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Engelsiz Birim Koordinatörlüğü süreçte talep halinde danışmanlık desteği sunmaktadır.

Engelsiz Birim Koordinatörlüğü, eğitimde erişim ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimde ana koordinasyonu sağlamaktadır. Örneğin eğitimde erişilebilirlik faaliyetlerini daha etkili sürdürmek için her fakülte/MYO/YO’da bir asil bir yedek olmak üzere iki özel gereksinimli öğrenci danışmanı bulunmaktadır. Danışmanların  bilgisine birim web sayfasından ulaşılabilmektedir. Ayrıca web sayfamızda sürecin nasıl yürütüldüğüne ilişkin detaylı bilgi mevcuttur.

Güz yarı yılı başlangıcında özel gereksinimli öğrenci danışmanları ile düzenli bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

Engelsiz Birim Koordinatörlüğü, her eğitim öğretim yılı güz yarıyılı başlangıcında yeni kayıt olan öğrencilerimizle tanışmak ve kayıtlı öğrencilerimizin de dilek, şikayet ve önerilerini dinlemek, birlikte vakit geçirmek için oryantasyon toplantıları düzenlemektedir.

Engelsiz Birim Koordinatörlüğü, tüm üniversiteye yönelik oryantasyon programlarına da katılarak birimi tüm öğrencilere de tanıtmaya çalışmaktadır.

Engelsiz Birim Koordinatörlüğü, her Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarında bulunan özel gereksinimli/engelli öğrenci danışmanları ile iş birliği içerisinde, özellikle eğitimde erişilebilirlik noktasında desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için Üniversitemiz “Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Fırsat Eşitliği Yönergesi”* doğrultusunda uygulamalar yapılmasını sağlamaktadır.

Özel gereksinimli öğrencilerimiz, kendi okullarındaki özel gereksinimli öğrenci danışmanlarıyla güz ve bahar yarıyılının başında (kayıt haftasında) iletişime geçerek akademik ve sınav uyarlama taleplerini bize iletebilmektedir. Gelen talepler, özel gereksinimli öğrenci danışmanlarımız ve birimimizce incelendikten sonra öğrencilerimizin gereksinimlerine uygun uyarlama önerileri hazırlanarak okullarına bildirilmektedir.

Özel gereksinimli öğrencilerimiz Kütüphane binası zemin katta bulunan ofisimize de çalışma saatlerinde gelerek sohbet edebilmekte, dilek ve önerilerini dile getirebilmekte, okulda herhangi bir sorun, problem vb. yaşıyorlarsa bu durumları bizlerle paylaşabilmektedirler.

Üniversitemizde yıl içinde özellikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftasında özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalığı artırma etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizde hem öğrencilerimizin kendi arasında seçtiği bir özel gereksinimli öğrenci temsilcimiz hem de senatoya katılmak üzere seçilen bir özel gereksinimli öğrenci temsilcimiz bulunmaktadır.

EBK bünyesinde özel gereksinimli öğrencilerimizle daha etkili  iletişim sağlama, etkinlik hazırlama ve yürütmede destek olmak üzere iki Kısmi Zamanlı Öğrenci çalışanımız ile özel gereksinimli öğrenci danışmanlarımızla  iletişim halinde olan akademik uyarlamalar konusunda danışman ve öğrencilerimize destek sağlayan ve sosyo-kültürel faaliyetlerin planlaması ve yürütülmesi sürecine katkıda bulunan toplam iki   akademik personelimiz bulunmaktadır. Ayrıca, Sağlik Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yazı işleri biriminde  bilgisayar işletmeni işletmeni olup, koordinatörlüğümüze yazı işlerinde destek veren bir gönüllü idari personelimiz bulunmaktadır.

Bir  adet EBK bünyesinde ve bir adet nizamiye giriş güvenliğinde olmak üzere ihtiyaç halinde kullanılmak için toplam iki adet tekerlekli sandalye bulunmaktadır.

EBK bünyesinde işitme yetersizliği olan öğrencilerimizin dersleri daha rahat dinleyebilmeleri için  akademik uyarlamalar kapsamında  hizmete sunulan iki adet FM sistemi bulunmaktadır.

EBK öncülüğünde Üniversitemiz kütüphanesinde düzenlenen bir adet Engelli Öğrenci Odası bulunmaktadır. Bu odada görme yetersizliği olan öğrencilerimiz için erişilebilir bilgisayarlar , çeşitli teknik donanımlar,  braille çıktı alabildikleri bir yazıcı bulunmaktadır. Özel gereksinimli öğrencilerimiz gerektiğinde kütüphanedeki ilgili personele başvurarak bu odayı kullanabilmektedirler. Aynı zamanda Engelsiz Sinema etkinliklerinde öğrencilerimizin izleyebileceği Sesli Betimleme Derneği tarafından sağlanan çeşitli filmler bulunmaktadır.


Oluşturma: 15 Ocak 2018