Uşak Üniversitesi Engelli Birim Koordinatörlüğü

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1- Etik Değerler ve Dürüstlük

1- Yönetmelik

2-Etik Değer ve Dürüstlük

3-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Standart 2- Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

1-Üniversitemiz Teşkilat Şeması

2-Koordinatörlük Organizasyon Şeması 1

3- Koordinatörlük Organizasyon Şeması 2

4-Engelli Birim Koordinatörlüğü ( Görev Tanımı )

5- Engelli Birim Koordinatörlüğü İş Akışı

6-Yazı İşlemleri İş Akış Şeması

7-Koordinatörlüğün Görev Dağılım Çizelgeleri

8-Destek Hizmetleri Şubesi ( Görev Tanımı )

9-Koordinatörlük Sekreterlik ( Görev Tanımı )

10-Bütün Personel Sorumlulukları

11-Arşivleme

12-Misyon, Vizyon ve Görevler

13-Hassas Görevler

Standart 3- Personelin Yeterliliği ve Performansı

Standart 4- Yetki Devri

2-RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart 5- Planlama ve Programlama

Standart 6- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 7- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Standart 8- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

 

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Standart 9- Bilgi ve İletişim

Standart 10- Raporlama

1-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

2-Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci

3-Faaliyet Raporu Formatı

4-Raporlama

Standart 11- Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Standart 12- Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5-İZLEME STANDARTLARI

Standart 13- İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Standart 14- İç Denetim


Oluşturma: 15 Ocak 2018