ENGELSİZ BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KALİTE ÇALIŞMALARI

0.       Organizasyon Şeması                   

·         Organizasyon Şeması (OŞ-028) 

1.       Formlar                                              

·         Hizmet Başvuru ve Akademik Uyarlama Talep Formu (FR-194) 

·         Ses Kayıt Taahhütnamesi Formu (FR-195) 

·         Fotoğraf Kayıt Taahhütnamesi Formu (FR-196) 

·         Uzaktan Eğitim Sürecinde Hizmet Başvuru ve Akademik Uyarlama Formu (FR-559)

2.       Görev Yetki ve Sorumluluklar  

·         Koordinatör Görev Tanımı (GT-195) 

·         Koordinatör Yardımcısı Görev Tanımı (GT-196) 

·         Özel Gereksinimli Öğrenci Danışmanları Görev Tanımı (GT-197) 

·         Yazı İşleri Birim Memuru Görev Tanımı (GT-198) 

3.       İş Akışları                                          

·         Özel Gereksinimli Öğrenci Akademik Uyarlama İşlemleri İş Akışı (İA-380) 

4.       Listeler                                              

·         Özel Gereksinimli Öğrenci Listesi (LST-008) 

·         Birim Kalite Komisyonu Listesi (LST-013)  

·         Erişilebilirlik Komisyonu ve Koordinasyon Kurulu Listesi (LST-014)

·         Özel Gereksinimli Öğrenci Asil ve Yedek Danışman Listesi (LST-015)

·         Hizmet Başvuru Listesi (LST-016) 

5.       Planlar                                               

·         Faaliyet Planı (PL-008)   

·         Personel Eğitim Planı (PL-009)  

 

6.       Talimatlar                                         

·         FM Ses Sistemi Kullanma Talimatı (TL-140)  

·         Tekerlekli Sandalye Kullanma Talimatı (TL-141) 

7.   Yönergeler                                       

·         Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Fırsat Eşitliği Yönergesi (YNR-022) 

8.   Süreçler (Proses Kartları)           

·         Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Akademik Uyarlama Prosesi (SR-049) 

9.   Risk Analizi                                      

·         Risk Analiz Formu (RİFT-051) 

10.   Paydaş Analizi                                

·         Akademik Paydaş Analizi ve Paydaş Beklentisi Formu (ANL-045) 

                                                               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oluşturma: 15 Ocak 2018