Üniversitemiz Engelsiz Birim Koordinatörlüğü 2015 yılından itibaren aktif olarak özel gereksinimli (engelli) öğrencilerimize hizmet vermektedir. 

 

Engelsiz Birim Koordinatörlüğümüz, üniversitemize kayıt yaptıran özel gereksinimli (engelli) öğrencilerimizin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri alıp, bu yönde gerekli düzenlemeleri yaparak öğrencilerimize hizmet vermektedir. Engelsiz Birim Koordinatörlüğü' müzün hazırladığı “Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Fırsat Eşitliği Yönergesi” , 26.12.2019 tarihinden itibaren yürürlülüğe girmiş, web sayfamız da paylaşılmıştır.