Uşak Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğü’nün vizyonu, tüm bireylerin herhangi bir ayrıcalığa maruz kalmadan eşit hak ve imkânlara sahip olarak eğitim-öğretim gördüğü, çalıştığı  ve gerekli akademik/sosyal hizmetlerden yararlanabileceği  bir üniversite olmak; disiplinler arası yapılacak akademik ve sosyal çalışmalarda  yenilikçi,  öncü rol üstlenmektir.