Misyon

 Engelsiz Birim Koordinatörlüğünün misyonları arasında eğitim, öğretim ve sınav ortamlarının özel gereksinimli bireyler için uygun hale getirilmesi noktasında çalışmalar yapmak, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere, özel gereksinimli öğrencilerimizin katılımını sağlamak ve desteklemek, engelsiz bir üniversite yerleşkesi sağlayabilmek için ilgili birimlere önerilerde bulunmak, özel gereksinimli öğrencilerimizin sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri geliştirmek yer almaktadır.

 

Vizyon

Engelsiz Birim Koordinatörlüğü olarak vizyonumuz ise tüm bireylerin herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan eşit hak ve imkânlara sahip olarak eğitim-öğretim gördüğü, çalıştığı ve gerekli akademik/sosyal hizmetlerden yararlanabileceği bir üniversite olmak; disiplinler arası yapılacak akademik ve sosyal çalışmalarda yenilikçi, öncü rol üstlenmektir.

 

Temel Değerler

 

 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı olmak,

 Kurallara bağlı olmak,

 Sorumluluk bilinci,

 Etik değerlere bağlı olmak,

 İdealist olmak,

 Saygılı olmak,

 Çalışkanlık,

 Liderlik,

 Liyakat,

 Güvenilirlik,

 Dürüstlük,

 İşbirliğine açık olmak,

 Özverili olmak,

 Adil olmak,

 Akılcılık,

 Üniversitemizin tüm değerlerini kabul etmek.