Misyonumuz;

·         Engelsiz bir üniversite yerleşkesi sağlayabilmek için bütünleştirme felsefine uygun olarak fiziki alanları geliştirmek, yaygınlaştırmak ve erişilebilir kılmak.

·         Özel gereksinimli öğrencilerimizin sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri geliştirmek.

·    Engelsiz Birim Koordinatörlüğü’nün işlevi, sorumluluk ve faaliyetleri hakkında akademik ve idari personele farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

·         Özel gereksinimli öğrencilere her eğitim öğretim yılı başında oryantasyon hizmeti sağlamak.

·         Özel eğitim alanında uzman akademisyenlerle işbirliği yaparak örnek uygulamalar geliştirmek.

·         Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere, özel gereksinimli bireylerin katılımını sağlamak ve desteklemek.

·       Özel gereksinimli öğrencilere destekleyici teknolojilerle donatılmış bir ortam sağlayarak, akademik gelişimlerini bağımsız olarak ilerletmelerine yardımcı olmak.

·         Eğitim, öğretim ve sınav ortamlarının özel gereksinimli bireyler için uygun hale getirilmesi noktasında çalışmalar yapmak.

 

Engelsiz Birim Koordinatörlüğü söz konusu misyonlarını yerine getirebilmek amacıyla üniversitemizin akademik ve idari birimlerinden destek almayı ilke edinmiştir.